AV-online 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto André Hartensveld

Audiovisueel Online is een tweejaarlijkse wedstrijd.

De wedstrijd wordt in de oneven jaren gehouden. Deelname staat open voor alle leden van de Fotobond, al dan niet aangesloten bij een bondsfotoclub. Meer weten? Mail naar audiovisueel@fotobond.nl.                  

 

De jury vertelt.

Juryleden: Liesbeth van Asselt, Armando Jongejan en Jan Ros.
Een rijke inzending van 50 Audio-Visuals (verder AV's genoemd) met zeer uiteenlopende thema's. Die hebben wij met plezier beoordeeld. Als jury krijg je te maken met mooie inhoudelijke tv's, creatieve ideeën en aansprekende montages. Het gaat hierbij vooral om de inhoud van het verhaal en hoe dit vorm is gegeven met beelden, beeldwisselingen, effecten en muziek.
Opvallend is de uiteenlopende kwaliteit van de AV's. Je ziet complexe AV's, maar ook eenvoudige AV's met regelmatige overvloeiende beelden die ondersteund worden door muziek. Er waren AV's te zien, waarbij de passie voor fotografie van de maker zichtbaar is, maar ook de worsteling met de techniek. In sommige series worden teksten gebruikt die aanvullend zijn op de beelden. De boodschap of het verhaal is dan vaak minder duidelijk in beelden terug te zien. Teksten zijn dan nodig om de boodschap over te brengen. Wij vragen ons dan af: "Ben je te vroeg gestopt met fotograferen, heb je te weinig materiaal aan beelden, is je draaiboek wel compleet geweest, heb je je verhaal wel duidelijk voor ogen, etc."?
Ook in een aantal gevallen is beeldbewerking opvallend extreem om een effect te creëren. Dit kan ook een negatief visueel effect oproepen, waardoor de kwaliteit van de AV niet wordt verhoogd.
De maker geeft in de omschrijving aan wat zijn/haar bedoeling is en wat de inhoud van het verhaal is. Regelmatig sluit dit verhaal niet aan bij de getoonde beelden en gebruikte AV-technieken. Opvallend is ook het feit dat er regelmatig gekozen wordt voor 1 muziektitel en waarbij de lengte van de muziek ook bepalend is voor de lengte van de AV.
Hoe kun je je verhaal visueel vertalen en aantrekkelijk overbrengen met behulp van de av-technieken? Daar gaat het ons om! Alleen je passie voor fotografie in een AV laten zien is in dit geval te mager. In deze AV's zie je vooral de verwondering van de fotograaf terug betreffende zijn liefde voor het onderwerp.
Daarnaast hebben wij ook gemerkt dat er deelnemers zijn die van internet video's/foto's gebruiken en die in de AV's verwerken. Wij weten niet of deze beelden auteursrechten-vrij zijn. Gebruik binnen de eigen groep is volgens ons geen probleem. Maar voorzichtigheid is wel geboden als de AV's in het openbaar of commercieel worden vertoond. Ongetwijfeld weten jullie hier alles van.
Wij hebben de 50 AV's onderling vergeleken. Het maken van een AV is meer dan een goede fotograaf zijn. Het vraagt multimedia kwaliteiten, dus meer dan alleen fotograferen. Het vraagt om kennis van de techniek, geduld, creativiteit, gevoel voor timing, doorzettingsvermogen en in staat zijn om een verhaal visueel te kunnen vertellen. Bij een aantal series hebben wij dit gezien en dat vind je terug in onze waardering. Ook juryleden hebben zo hun eigen opvattingen en belevingswereld over wat aantrekkelijk is, wat boeiend is en waarvan je rechtop gaat zitten. Dit effect vind je ook terug in het verschil van de individuele waardering van de juryleden.
Succes met de toekomstige ontwikkelingen en wij hebben er van genoten.
Liesbeth, Armando en Jan.
 

De uitslag van 2023.

Van de leden van de LGAV vielen er vier in de prijzen. Zilver was er voor Marcel Batist met zijn serie 'Wat gebeurt er in dat gebouw?' en brons voor André Hartensveld (Winterleaves), Willem Streetskamp (Welcome to the machine) en Gert de Graaf (Winterkou).