Welkom op onze website.

 

Naam.   

De groep draagt de naam: “Landelijke Groep Audiovisueel” en vormt een onderdeel van de Fotobond, Nederlands Centrum voor vrijetijdsfotografie

 

Doel.

De groep heeft tot doel een kaderfunctie te vervullen op het terrein van Audiovisuele producties en tracht door een positief kritische opstelling een kwaliteitsverhoging te stimuleren zowel op artistiek als technisch niveau. Uitgangspunt hierbij is het stilstaande gefotografeerde beeld.

 

Hoe doen wij dat.

Dit doel wordt gerealiseerd door het bij toerbeurt vertonen en bespreken van door de leden gemaakte Audiovisuele producties tijdens een viertal

bijeenkomsten per jaar.

 

Opgericht 15 maart 1988

 

 

                             Op de pagina AV-online vind je de informatie over AV-online 2023.

                    

 

Ons reglement privacybeleid vind je onder info.